Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Buk strzępolistny - Fagus silvatica var.laciniata

Rodzina: bukowate - Fagaceae

Buk strzępolistny - pomnik przyrody Li¶cie

Synonimy : ’Comptoniaefolia’, ’Salicifolia’
Ozdobna odmiana buka zwyczajnego o li¶ciach podwójnie piłkowanych. Otrzymany w wyniku szczepienia.
Odmiana pochodzi najprawdopodobniej z przełomu XVIII i XIX w. Li¶cie s± powcinane w różnym stopniu jak u odm. ’Laciniata’. Cech± charakterystyczn± tej odmiany jest jednak występuj±ca tu silna hetrofilia – zmienno¶ć li¶ci w obrębie tego samego osobnika. Im bliżej wierzchołka pędu, li¶cie wykazuj± większ± zmienno¶ć – od li¶ci powcinanych do li¶ci lancetowatych, a klapy stopniowo zanikaj±. Przy wierzchołku pędu mamy już tylko i wył±cznie li¶cie posiadaj±ce kształt linearny.


Kołobrzeg:Dorodne drzewo na Skwerze 18-Marca - pomnik przyrody