Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Jesion amerykański - Fraxinus americana

Rodzina: oliwkowate - Oleaceae

Jesion amerykański - przy dworcu PKS

Ma niemal taki sam areał naturalnego występowania, jak jesion pensylwański. Tworzy drzewa wysokości do 36 m, ale takie spotykane są rzadko (przeciętna wysokość wynosi 25-30 m). Pnie są wysmukłe, a korony szerokie. Pąki są ciemnobrązowe, czasami prawie czarne. Liście, długości 20-37 cm, naprzeciwległe, duże, złożone zwykle mają 7. jajowato-lancetowatych, całobrzegich, ogonkowych, nagich listków długich do 20 cm, z wierzchu ciemnozielone, od spodu białoszare; jesienią purpurowe i żółte. Skrzydlaki mają długość 2,5-5 cm. Gatunek ten jest bardzo zmienny pod względem morfologicznym.


Kołobrzeg:Zieleniec przy ul. Kolejowej