Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Jesion w±skolistny - Fraxinus angustifolia

Rodzina: oliwkowate - Oleaceae

Jesion w±skolistny na skwerze przy dworcu kolejowym

Wysokie drzewo do 18-20 m. W stanie naturalnym występuje w południowej Europie, w zachodniej czę¶ci obszaru ¶ródziemnomorskiego i w północnej Afryce. P±ki s± zwykle ciemnobr±zowe. Li¶cie s± złożone z 7-13 w±skich listków, na brzegu piłkowanych, na wierzchu ciemnozielonych i błyszcz±cych. Jesion ten jest drzewem ¶wiatłolubnym i wytrzymałym na suszę. Podawany jest jako jesion wyniosły odm. drobnolistna ( Fraxinus excelsior "Angustifolia").


Kołobrzeg:Skwer przy ul. Kolejowej