Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Lipa holenderska - Tilia x vulgaris

Rodzina: lipowate - Tiliaceae

Lipa holenderska przy bulwarze nad Parsętą Liść - strona górna Liść - strona dolna

Mieszanka drobnolistnej i szerokolistnej. Dokładnie pośrednia. Różni się od obu gatunków nie tak idealnie sercowatymi liśćmi. Owoce ma nieznacznie żeberkowane.


Kołobrzeg:Pomiędzy Parsętą a ul. Frankowskiego, Park im. S.Żeromskiego, plac 18 Marca, ul. Spacerowa