Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Świerk pospolity - Picea abies

Rodzina: sosnowate - Pinaceae


Drzewo jednopienne do 50 m wysokości i do 2 m średnicy pnia. Kora u młodych drzew cienka i gładka, potem łuskowata, szara lub czerwonobrązowa. Igły 10-25 mm długości i ok. 1 mm szerokości, jednolicie zielone, sztywne, w przekroju kwadratowe, romboidalne lub spłaszczone, na górnej stronie gałązek - ustawione promieniście, zaś na dolnej grzebieniasto. Trwałość igieł do 7 lat. Szyszki duże, od 10 do 18 cm długości i do 4 cm średnicy, największe ze świerków, zwisające, jasnobrązowe, łuski różne w zależności od odmiany, dojrzewają IX-X, opadają w całości. Występuje w Europie, od Alp po Ural. W Polsce - powszechny gatunek świerka, tworzący rozległe lasy. Występuje w wielu odmianach, o bardzo zróżnicowanych cechach.


Kołobrzeg:Częsty w parkach i na skwerach, w Parku im. A.Fredry dorodne okazy
gm. Ustronie M.:W Lesie Kołobrzeskim tworzy zwarte drzewostany, oddz. 20cdgi, 24f, 19f, 3j, 37f, 49c, 50c

Zasięg występowania świerka pospolitego
wg. Tomanka (1997)