Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Świdośliwka kłosowa - Amelanchier spicata (Lam.) K.Koch

Rodzina: różowate - Rosaceae

Świdośliwka kłosowa

Krzew ozdobny o niskich wymaganiach siedliskowych. Dawniej stosowany w podszycie lasów jako gatunek o znaczeniu fitomelioracyjnym i biocenotycznym. Zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: północno-wschodnia Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: 1820r.]
Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- stwarza zagrożenie: w lasach i obszarach chronionych. - przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się od kilkudziesięciu lat na terenach leśnych, głównie zachodniej Polski.


gm.Ustronie M.:Lasy na wydmach i na klifie na północ od Wieniotowa i na zachód od Sianożęt (Ziarnek 2014);