Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Topola kanadyjska - Populus canadiensis

Rodzina: wierzbowate - Salicaceae


Wysokość 12 - 30 m. Młode gałązki kanciaste. Liście okrągławo - trójkątne, bardzo drobno ząbkowane. Jest to mieszaniec polskiej topoli czarnej i czarnej topoli amerykańskiej, który bardzo szybko rozprzestrzenił się wypierając gatunek macierzysty. Często mylona z topolą czarną.


Kołobrzeg:Częsta na posesjach i przydrożach z łamiącymi się dolnymi gałęziami