Wstecz

Gmina Gościno

Wyrobisko po żwirowni

Stanowisko dokumentacyjne

Mapa: Stanowisko dokumentacyjne
Mapa: Stanowisko dokumentacyjne
Mapa: Stanowisko dokumentacyjne
Wyrobisko po żwirowni

Obiektem jest wyrobisko po starej żwirowni między Karkowem a Robuniem. Występują tu iły warstwowe, skamieniałości organiczne, widoczny jest profil glebowy.

Celem ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego jest ochrona i utrzymanie we właściwym stanie tworów i składników przyrody, a także kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec przyrody poprzez edukację i informowanie w dziedzinie ochrony przyrody.

Obiekt ustanowiony Uchwałą RG nr XL/272/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. (Dz.U. Woj. Zach. nr 90 poz. 1660)
Wstecz