Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Suchogłówka korowa - Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link
Rodzina: główkowate - Phleogenaceae


Suchogłówka korowa
Suchogłówka korowa
[ Główka korowa ]
Owocnik: tworzy niewielkie owocniki przypominające buławki, o wysokości do 12 mm, złożone z główki o średnicy 1-5 mm i trzonka 8 x 1,5 mm. Trzon białawy, brązowy lub prawie czarny, cylindryczny. Główka ma różny kształt - może być kulista, lekko spłaszczona lub fasolkowata. Młode owocniki są białawe, ochrowe lub szarawe, a dojrzałe brązowe. Wyrastają zwykle w skupieniach liczących od kilku do kilkuset owocników i tworzą często dość regularne rzędy. Dojrzałe owocniki wydzielają charakterystyczny zapach przyprawy maggi.
Zarodniki o wymiarach 4,5-10 x 4,5-9 µm, prawie kuliste, grubościenne, gładkie, jasnobrązowe.

Występowanie: w naturalnych, cienistych i wilgotnych lasach, na pniach martwych drzew liściastych (bardzo rzadko iglastych). Obecnie w literaturze podawanych jest 78 współczesnych stanowisk tego gatunku. Są to głównie rezerwaty przyrody i parki narodowe.
Zaliczana do reliktów puszczańskich.

Wartość: niejadalny

Czerwona lista grzybów; status E - wymierający

Literatura:
- Barbara Gumińska, Władysław Wojewoda - "Grzyby i ich oznaczanie"
- Marcin Stanisław Wilga - "NOWE STANOWISKA SUCHOGŁÓWKI KOROWEJ PHLEOGENA FAGINEA (FR.: FR.) LINK W OKOLICY SAMBOROWA (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY)" - Przegląd Przyrodniczy XXI, 1 (2010): 54-59

Publikacje:
Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las oddz.5l, na leszczynie (26.10.2013)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 8h, na kłodzie buka (9.03.2008), oddz. 4o - na grabie (8.03.2015)

Suchogłówka korowa