Wstecz

Informacje, przedruki prasoweSerwis internetowy http://gazetakolobrzeg.pl/ z dnia 20.11.2008r.:

Dwa warianty III etapu obwodnicy

Dziś w Urzędzie Miasta doszło do pierwszego spotkania dotyczącego koncepcji budowy III etapu obwodnicy.

Spotkaniu przewodniczył zastępca prezydenta miasta T. Tamborski. Uczestniczyli w nim przedstawiciele gminy, samorządów i projektanci.
- Dzisiejsze spotkanie o charakterze roboczym, jest przede wszystkim skutkiem przygotowanych materiałów przez konsorcjum firm wyłonionych w przetargu. Zaprosiliśmy na nie również przedstawicieli gminy Kołobrzeg z wójtem T. Kowalskim, ponieważ znaczny odcinek trasy przebiega przez tereny gminy, stąd należało skonsultować wraz z nimi część wariantów - mówi T. Tamborski.

Przedstawione zostały dwa warianty przejścia obwodnicy pomiędzy ulicami 6 Dywizji Piechoty i ulicą Krzywoustego, obie drogi są drogami wojewódzkimi. Zakładane dwa warianty obwodnicy, to wariant północny i południowy zbliżony do miejscowości Budzistowo. Na chwilę obecną trwa przygotowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko określającego, która wersja zostanie przyjęta. Obwodnica przebiegać miałaby wokół obszarów chronionych, na których znajdują się rośliny słonolubne. Rozstrzygnięcie tych kwestii na kolejnym spotkaniu, które miałoby odbyć się około 15 stycznia przyszłego roku.

- Droga, o budowie, której mowa miałaby mieć charakter w wariancie 2 na 2, czyli dwa odcinki o szerokości 7 metrów w każdym kierunku. W planie uwzględniona została dwukierunkowa ścieżka ruchowa i chodnik o szerokości 1,5 metra - dodaje T. Tamborski.

Do rozstrzygnięcia pozostaje również jest kwestia kolizji torów kolejowych i linii wysokiego napięcia na wysokości ulicy Koszalińskiej. Kolizja ta dotyczy wysokości linii i przejścia przez tory. Przedstawione są dwa warianty, jeden dotyczy usypania nasypu i przejścia przez drogę kolejową i drugi, który zakłada budowę wiaduktu nad linią kolejową. Rozstrzygnięcie również tej kwestii odbędzie się na kolejnym spotkaniu.

I i II etap budowy rozpocznie się w drugim kwartale przyszłego roku, natomiast przygotowywanie III etapu zakończy się w trzecim kwartale przyszłego roku, a rozpoczęcie prac zakładane jest na rok 2010.
Więcej >>

Mapa 3
Mapa: Projekt przebiegu III etapu obwodnicy i położenie cennych solnisk (kolor szary)
Wstecz