Wstecz

Informacje, przedruki prasoweInformacja własna - kwiecień 2010 r.

Katastrofa w Ekoparku Wschodnim

W środę 24 marca 2010 r. wezbrane wody Ekoparku Wschodniego przerwały wał wydmowy oddzielający go od morza. Uszkodzeniu uległa drewniana kładka oraz ścieżka rowerowa biegnąca do Podczela. Do Bałtyku wraz z wodą spłynęły ryby i inne zwierzęta wodne Ekoparku, resztę pochłonęły mewy żerujące na wypłyconych wodach i na dnie dawnego zbiornika wodnego. Przedłużająca się odbudowa wydmy i niski poziom wody powoduje dalsze przesuszenie obszaru torfowisk i straty w roślinności wodno - błotnej. Teren Ekoparku opuściły ptaki licznie przygotowujące o tej porze lęgi.
To wielka strata dla kołobrzeskiej przyrody. Po naprawieniu wydmy naturalna odbudowa ekosystemu w Ekoparku może trwać latami.


Z relacji prasowych wynika, że przyczyną katastrofalnego poziomu wody w Ekoparku były roztopy wiosenne i jednoczesne zamarznięcie istniejących odpływów wody do morza.
Prace nad odbudową uszkodzonego wału wydmowego rozpoczęto w połowie grudnia 2010 r.

Wstecz