Wstecz

Informacje, przedruki prasowehttp://www.e-kg.pl/wydarzenia-news
czwartek, 22 marca 2012 r.

Topole na wschodniej doczekały końca

Dokładnie 19 sztuk drzew zostało wyciętych z pasa drogowego ulicy Wschodniej. Jako, że jest to droga powiatowa, Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił o stosowne pozwolenie do prezydenta miasta. Jako powód wycinki topól podano, że drzewa rosną w odległości niezgodnej z warunkami technicznymi drogi, i że mając zachwianą statykę grożą przewróceniem na stojące obok garaże. Ponadto przesłaniają widoczność i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Komisja do spraw ochrony drzewostanu, która drzewa obejrzała stwierdziła, że brak jest zasadności do wycinki. Topole były zdrowe i odpowiednio oznakowane co minimalizowało ich wpływ na ruch drogowy. Jednakże, wycinki domagali się okoliczni mieszkańcy. W przeprowadzonych konsultacjach społecznych 270 osób opowiedziało się za usunięciem drzew, a tylko 11 było przeciw. Wobec tego prezydent zgodził się na to, aby topole z krajobrazu zniknęły. Natomiast w miejsce wyciętych drzew polecił nasadzić 19 sztuk innych drzew liściastych na przykład dębów, buków albo lip. Można więc powiedzieć, że z czasem Wschodnia będzie wyglądała jak dawniej, choć trzeba będzie na to poczekać pewnie z kilkadziesiąt lat.

Wstecz