Wstecz

Informacje, przedruki prasowehttp://www.e-kg.pl/wydarzenia-news
czwartek, 11 marca 2010 r.

Chodnik zamiast drzew

Na ulicy Starynowskiej w Kołobrzegu rozpoczęła się budowa chodnika. Aby zrealizować inwestycję niezbędne było wycięcie 26 drzew rosnących przy ulicy. Oprócz wyciętych jesionów zostały przesadzone 2 brzozy, a kolejny jesion ze względów przyrodniczych czeka na decyzję o przesadzeniu bądź pozostawieniu.

O wycinkę drzew zabiegali mieszkańcy, którzy chcieli mieć chodnik przed swoimi posesjami. Na złożoną wcześniej propozycję, aby każdy oddał kawałek gruntu pod ciąg pieszy, odpowiedzieli negatywnie. Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo z podpisami około 500 osób opowiadających się za wycięciem drzew.

Między innymi to, oraz opinia Komisji ds. Drzewostanu miała wpływ na podjęcie przez prezydenta decyzji o zezwoleniu wycięcia. Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych. Zarządzone nasadzenia zastępcze w ilości 140 sztuk drzew liściastych znajdą się przy drogach powiatowych leżących w obrębie miasta. Mieszkańcy Radzikowa walczyli o chodnik, gdyż jak twierdzą po każdym deszczu utykają w błocie.

Wstecz