Wstecz

Informacje, przedruki prasoweANGORA Nr36(1264) Rok XXV z 7 września 2014 r.
www.ekologia.pl
www.uniaeuropejska.org

Grzybobranie w zgodzie z prawem


Europa Środkowo - Wschodnia
W Polsce, Czechach, Słowacji i Rosji zbieranie grzybów w lasach państwowych jest całkowicie legalne, z wyjątkiem gatunków chronionych, których lista może być różna w różnych krajach regionu. Natomiast właściciel lasu prywatnego może nie zezwolić na zbieranie grzybów z terenu, który jest jego własnością. Należy też pamiętać, że grzybów nie wolno zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych.
W Polsce grzybów nie wolno zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu: na uprawach do czterech metrów wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny.
Należy także pamiętać, że Art. 163 Kodeksu Wykroczeń stanowi: Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Skandynawia
W tej części Europy nie ma zwyczaju grzybobrania, ale nie jest zabronione.

Niemcy
Z grzybobrania można przynieść do domu tylko 1 kg owocników na osobę.

Austria
Każdy land samodzielnie wyznacza granice prawne dotyczące zbierania grzybów. Najczęściej dopuszczalne jest grzybobranie w godzinach od 7 do 19 od czerwca do października. Możliwe jest zebranie maksymalnie 2 kg grzybów na osobę. Prawo zakazuje organizowania zbiorowych grzybobrań.

Holandia
Nie ma formalnego zakazu zbierania grzybów, ale wyniesienie pełnego wiadra będzie potraktowane jako dewastacja lasu i ukarane mandatem. Samo zbieranie grzybów to z punktu widzenia Holendrów niszczenie lasu.

Belgia
Tutaj wszystko, co znajduje się w lesie, jest chronione, W Belgii tylko niewielki procent gruntów jest zalesione. Eksperci uważają, że masowe zbieranie grzybów mogłoby zaburzyć równowagę fauny i flory, stąd całkowity zakaz grzybobrania w rejonie Brukseli i Flandrii. Grzyby ale tylko w niewielkich ilościach można zbierać w Walonii np. w Ardenach. Grzybobranie w rejonie Brukseli jest karane mandatem w wysokości od 60 do 600 euro. Gdy grzyby zbiera rodzina zazwyczaj kończy się na upomnieniu i wyjaśnianiu belgijskich przepisów przez leśniczego. Mandaty o najwyższej wysokości są przyznawane osobom, które kilkakrotnie zostały przyłapane na zbieraniu grzybów oraz tym osobom które handlują grzybami.

Włochy
Wychodząc na grzyby, trzeba mieć legitymację grzybiarza, której cena waha się od 20 do 50 euro. Część regionów wprowadziła także obowiązek posiadania zaświadczenia o odbyciu kursu mykologicznego (kurs nauki o grzybach). Jeżeli straż leśna złapie grzybiarza bez ważnej legitymacji, może go ukarać mandatem do kilkuset euro.

Wielka Brytania
Anglicy mogą zbierać grzyby, ale tylko 1,5 kg na osobę. Grzybiarzowi złapanemu z większą ilością grzybów grozi mandat za "nielicencjonowane zbieranie runa leśnego". (Przepis z roku 1878).

Irlandia
Irlandczycy nie zbierają grzybów, ale nie jest to zabronione.

Francja
Przed wejściem do lasu trzeba uzyskać pozwolenie leśnika lub prywatnego właściciela lasu oraz uiścić odpowiednią opłatę, np. w Gironde w południowo-zachodniej części kraju roczne pozwolenie na zbieranie grzybów kosztuje 120 euro, w innych regionach ceny są nieco niższe. Grzyby zbiera się na własny użytek, nie wolno ich sprzedawać.

Hiszpania
Hiszpanie zbierają grzyby, ale z powodu kryzysu i bezrobocia stało się to w niektórych regionach tak popularnym zajęciem, że wprowadzono opłaty (nawet 10 euro za wstęp do lasu).

Wstecz