Wstecz

Informacje, przedruki prasoweInformacja własna - 6 czerwca 2016 r.

Runął pomnikowy Dąb "Bolesław"

Prawdopodobnie w nocy z 31 maja na 1 czerwca br. 800 - letni pomnik przyrody dąb szypułkowy "Bolesław" został przewrócowny przez wichurę. Jego stare i częściowo zbutwiałe korzenie nie zdołały się oprzeć naporowi wiatru.

Na podstawie ustawy Prawo ochrony przyrody, jego szczątki w dalszym ciągu podlegają ochronie prawnej, cyt.: "Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu."

Przez wiele lat będzie teraz stanowił wspaniałą bazę pokarmową do rozwoju wielu gatunków grzybów, zwierząt i roślin, zajmujących się przywracaniem martwej materii organicznej do obiegu przyrodniczego.
.

Wstecz