Wstecz

Informacje, przedruki prasoweNa podstawie e-kg.pl

Stramniczka nie ucierpi przy budowie S6?
Inwestor będzie musiał oczyścić koryto rzeki

Pełna mułu i brudna – taka woda pojawiła się przy połączeniu Stramniczki z Parsętą na ul. Rzecznej, o czym powiadomili nas Czytelnicy. Okazuje się, że to m.in. skutek budowy drogi ekspresowej S6. Zakład Melioracji ze Szczecina uspokaja – inwestor będzie musiał oczyścić koryto rzeki.

Według szczecińskich urzędników, szczególne zabarwienie wód, a także znajdujący się w niej muł, wynika nie tylko z prowadzonej inwestycji, ale również ponadnormatywnych opadów. Jednak, jak podkreśla Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, w przesłanym do nas piśmie, nie ma możliwości, aby tak duża inwestycja jaką jest budowa drogi, nie wpłynęła na jakość rzeki, znajdującej się w pobliżu robót budowlanych. „Dlatego też nasz zarząd na etapie uzgadniania inwestycji zawarł z wykonawcą robót porozumienie na mocy którego zobowiązany jest on do wykonania prac konserwacyjnych bądź regulacyjnych w zakresie niezbędnym do przywrócenia parametrów projektowych cieku” - piszą urzędnicy.

Oznacza to, że inwestor czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, będzie musiał m.in. oczyścić i odbudować koryto rzeki. W przesłanej do nas informacji, otrzymaliśmy również zapewnienie, że roboty mają być prowadzone, tak, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska. Chodzi przede wszystkim o ochronę wód powierzchniowych przed substancjami toksycznymi np. ropopochodnymi. Liczymy więc na to, że porozumienie będzie, przez wykonawcę inwestycji, przestrzegane. Gdybyście jednak mieli jakiekolwiek wątpliwości lub spostrzeżenia w tym temacie, drodzy Czytelnicy, piszcie do nas na redakcja@e-kg.pl

Wstecz