Wstecz

Informacje, przedruki prasoweRzecz Kołobrzeska z dnia 3.11.2006 r. nr 44 (178)

Klif do wyrębu

106 mieszkańców Ustronia Morskiego podpisało się pod protestem przeciwko planowanej inwestycji pomiędzy promenadą nadmorską a ul. Kościuszki. Teren, który obecnie jest porośnięty przez drzewa oraz kępy krzewów, został przeznaczony pod budowę pasażu handlowo-usługowego. Protestujący twierdzą, że inwestycja przyczyni się do degradacji korony klifu, a także wpłynie na obniżenie wartości nieruchomości przy ul. Kościuszki. Gmina odpiera zarzuty, twierdząc, że w czasie uchwalania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego nie było sprzeciwów. Teren, który stał się przyczyną protestu to pas o długości 290 m i szerokości 5-6 m. Rosną tam 374 drzewa różnych gatunków (buki, dęby, modrzewie, brzozy, akacje). Występuje też 400 kęp krzewów. Grunt poprzez promenadę przylega do krawędzi klifu, z drugiej strony ogranicza go ul. Kościuszki. We wrześniu 2005 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, wskutek czego pas gruntu został przeznaczony pod budowę kompleksu handlowego...

Wstecz