Wstecz

[ Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Kosarz - Lacinius ephippiatus (Koch, 1835)
Gromada: pajęczaki - Arachnida


Kosarz
Morfologia: Wymiary: samica 4,6-6,8 mm nie licząc odnóży. Samiec 3,2-4,5 mm. Ciało szarobrązowe, bez wyraźnej granicy między głowotułowiem a odwłokiem. Na wierzchu odwłoka widoczny jednolicie szarobrązowy lub ciemnobrązowy siodlasty wzór (tzw. siodło) dochodzący do 5 tergitu; linia brzegowa siodła na ogół słabo rozwinięta, bez spektakularnych odnóg, niemal prosta. Jedyna para oczu osadzona na bokach niewielkiego, ale wyraźnie uniesionego wzgórka ocznego; nad każdym okiem 4 tępo zakończone wyrostki. Na przedniej krawędzi głowotułowia trzy relatywnie niewielkie i krótkie, skierowane nieco do góry wyrostki (tzw. trident). 1 para nóg krótka. 2 para nóg dłuższa od pozostałych.

Biologia: Aktywność: kniec maja - sierpień/początek września. Osobniki młodociane od kwietnia do lipca. Pokarm: skąposzczety, równonogi, krocionogi, gryzki, mszyce, skoczogonki, pająki, kosarze, ślimaki, larwy owadów.

Występowanie: Lasy i zarośla, zwłaszcza wilgotne, oraz darń łąk. Także ogrody, sady i parki, regularnie wdrapuje się na ściany i murki. Uznawany za pospolity.


gm. Ustronie M.:Kołobrzeski Las