Wstecz

[ Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Krab wełnistoszczypcy - Eriocheir sinensis
Gromada: pancerzowce - Malacostraca


Krab wełnistoszczypcy
Należy do dziesięcionogów. Jest przykładem zawleczenia obcego gatunku zwierząt. Znajduje się na liście gatunków przeprowadzających inwazję na skalę światową. Pochodzi z Chin.

Główną częścią ciała tych zwierząt jest głowotułów, zbudowany z chityny w formie pancerza, który stanowi 40-70% masy całkowitej tego skorupiaka. Jest to z jednej strony dość skuteczna ochrona przed drapieżnikami, z drugiej zaś ze względu na znaczną masę spowalnia ruchy i zmniejsza szybkość w czasie pochwycenia zdobyczy. Najczęściej spotykane są kraby o szerokości głowotułowia wynoszącej 50-80 mm, jednakże czasami odnotowywane są osobniki większe - 100 mm, których masa całkowita może dochodzić do 0,5 kg. Na uwagę zasługuje para dużych, symetrycznych szczypiec zakończonych masywnymi zębami, stanowiącymi skuteczne narzędzie w procesie pozyskiwania pokarmu.

Formy larwalne biernie unoszone prądami morskimi po kilkunastu dniach przeobrażają się kolejno w stadium megalopa, a następnie w młodego kraba, który rozpoczyna długą i pełną niebezpieczeństw wędrówkę w górę rzek. W okresie życia w wodach słodkich Europy zwierzęta te szybko rosną, zrzucając przy tym kilkakrotnie pancerz ograniczający ich wzrost. Proces ten u skorupiaków nazywany jest linieniem. Po 3-5 latach kraby wełnistoszczypce osiągają dojrzałość płciową i rozpoczynają powrotną wędrówkę z rzek do miejsc rozrodu.


Kołobrzeg:Strefa przybrzeżna Bałtyku
gm. Kołobrzeg:Grzybowo: plaża (26.09.2019)