Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Spachacz zielonawy - Micrommata virescens (Clerck)
Gromada: pajęczaki - Arachnida


Spachacz zielonawy - samica
Spachacz zielonawy - samiec
Morfologia: Samce osiągają długość 7-10 mm, a samice 10-15 mm. Samice są ubarwione jednolicie jaskrawozielono, zaś odwłok samców zdobi czerwony podłużny pas.

Biologia: Występuje głównie wśród niskiej roślinności obrzeży lasów i gęsto porośniętych łąk, przeważnie na roślinach zielnych. Nie unika terenów podmokłych. Żywi się owadami i innymi niewielkimi bezkręgowcami, w poszukiwaniu których wspina się po roślinach. Nie buduje sieci, lecz poluje aktywnie

Występowanie: Pospolity.


gm. Ustronie M.:Kołobrzeski Las