Wstecz

Nadleśnictwo Gościno

Kliknij aby powiększyć
Mapa: Obszary lasów Nadleśnictwa Gościno

Po II wojnie światowej, w 1948 roku utworzone zostało Nadleśnictwo Czernino z siedzibą w Dygowie. Powierzchnię lasów Nadleśnictwa stanowiły upaństwowione lasy prywatne własności poniemieckiej, upaństwowione lasy komunalne miasta Kołobrzeg (Las Kołobrzeski), Lasy Państwowe oraz inne grunty, przeznaczone głównie do zalesień.
W tym czasie utworzone także zostały Nadleśnictwa: Gostyń (Gościno), Rymań i Nosowo z siedzibą w Smolnie.
Nadleśnictwo Gościno w obecnej strukturze organizacyjnej utworzone zostało na podstawie Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10.11.1978 roku. Lasy Nadleśnictwa zostały podzielone na trzy Obręby Leśne: Dygowo, Gościno i Rymań. Wcześniej Obręby te stanowiły oddzielne nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Gościno swoim zasięgiem obejmuje następujące gminy: Karlino-Miasto, Karlino, Kołobrzeg-Miasto, Kołobrzeg, Będzino, Biesiekierz, Dygowo, Gościno, Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Ustronie Morskie, Brojce i Płoty. Zasięg terytorialny Nadleśnictwa wynosi: 109 260 ha, zaś ilość kompleksów leśnych wynosi: 601. Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa to: 24 533 ha, w tym powierzchnia lasów: 22 550 ha. Nadleśnictwo podzielone jest na trzy obręby: Obręb Dygowo (10 513 ha), Obręb Gościno (6 481 ha) i Obręb Rymań (7 539 ha). W skład obrębów wchodzi 21 leśnictw i 1 gospodarstwo szkółkarskie.

Praca w lesie
Hodowla lasu i pozyskiwanie drewna jest głównym zadaniem leśników

Grunty Nadleśnictwa graniczą głównie z gruntami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i chłopskimi, ponadto z lasami Nadleśnictw: Białogard, Świdwin, Resko, Karnieszewice, Gryfice, z gruntami miasta Kołobrzeg i Karlino oraz z gruntami Słupskiego Urzędu Morskiego. Granica lasów z gruntami rolnymi stanowi ponad 60%. Obszar Nadleśnictwa Gościno jest regionem rolno-leśnym ze zdecydowaną przewagą rolnictwa, które jest głównym źródłem utrzymania tutejszej ludności. Lesistość wynosi 23,1%. Przemysł istnieje w bardzo małym stopniu, skupiony w znaczącym mieście tego regionu Kołobrzegu. Dominują zakłady przetwórstwa spożywczego, które nie są uciążliwe dla środowiska. W Karlinie znajdują się zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych.

Siedziba Nadleśnictwa Gościno znajduje się w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 63, 78-120 Gościno.

Niepokojący jest wzrost pozyskania drewna w lasach Nadleśnictwa Gościno planowany na lata 2006-2015. Jest on większy o około 50% w stosunku do planu z lat 1996-2005. Poniżej skan części tabelarycznej Planów.

- Plan Urządzenia Lasu na lata 1996-2005
- Plan Urządzenia Lasu na lata 2006-2015