Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Krążałek plamisty - Discus rotundatus Müller
Gromada: ślimaki - Gastropoda


Krążałek obły
Muszla osiąga wymiary 2-4 x 5,5-7 mm. Jej ubarwienie jest zależne od regionu występowania. Ślimak ten żyje około 3 lat (2,5-3,5 roku). Dojrzałość płciową w warunkach naturalnych osiąga w drugim lub trzecim roku życia, w laboratoryjnych po 100-150 dniach. Jaja składa w próchniejącym drewnie. W jednym złożeniu może być od 1 do 15 sztuk o średnicy 0,7-1,5 mm. W całym cyklu życiowym składa do 178. jaj. U młodych obserwowano kanibalizm.
W Polsce występuje w leśnej ściółce oraz wśród resztek roślinnych w siedliskach antropogenicznych. Miejscami jest liczny.


gm. Ustronie M.:Las Kołobrzeski