Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Nowellia krzywolistna - Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt.
Rodzina: głowiakowate - Cephaloziaceae


Nowellia krzywolistna
Nowellia krzywolistna
Opis: Wątrobowiec liściasty; rośliny zielone, często zabarwione na kolor czerwony lub czerwonobrązowy, 0,8-2 cm długie i 0,5-1 mm szerokie; liście poprzecznie osadzone na łodyżce, dwupłatowe, w dolnej połowie rozdęte, zwężone u nasady, podzielone do 0,5-0,6 swojej długości; płaty liściowe długo wyciągnięte, proste lub zakrzywione, na szczycie z 2-10 komórkami (jedna na drugiej); liście podwinięte (i zawinięte) od strony brzusznej tworzą woreczek (magazynowanie wody); zatoka liściowa zaokrąglona; amfigatriów oraz ciał oleistych brak; rozmnóżki bardzo rzadko, jednokomórkowe, bezbarwne; rośliny jedno- lub dwupienne.

Występowanie: Gatunek epiksyliczny, związany z drewnem gatunków iglastych (sosna, świerk, jodła); występuje głównie w północnej Polsce, z zagęszczeniem stanowisk w północno-wschodniej części kraju; gatunek unika suchszych terenów w szerokim pasie centralnej Polski, niezbyt często występuje w obszarach górskich i podgórskich Sudetów i Karpat.

Uwaga: Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status V - narażony

Literatura:
- Piotr Górski - "WĄTROBOWCE (Marchantiophyta) Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Środkowopomorskie” (Pomorze Zachodnie)"


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las oddz. 2a (UE Ekopark Wschodni - 17.03.2016)
gm. Kołobrzeg: Ząbrowski Las oddz. 270h (24.03.2015); las k/Starego Miasta oddz. 196a/195c (2.03.2019)