Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Skosatka parzochowata - Plagiochila porelloides (Nees) Lindb.
Rodzina: skosatkowate - Plagiochilaceae


Skosatka parzochowata
Skosatka parzochowata
Opis: Tworzy ciemnozielone murawki, które wyglądają jakby utworzone przez małe skosatki zanokcicowate. Pędy są do 6 mm szerokości, liście do 2,5 mm szerokości i do 3 mm długości, naprzemianległe, jajowate do okrągłych, zwykle drobno ząbkowane.

Występowanie: Porasta najczęściej dolne części pni drzew oraz skarpy ziemne, kamienie wapienne, krzemiany w miejscach wilgotnych.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


gm. Dygowo: Żródlisko przy strumieniu w lesie na granicy z gm. Kołobrzeg na S od Bogucina