Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Torfowiec wąskolistny - Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O.Jensen
Rodzina: torfowcowate - Sphagnaceae


Torfowiec wąskolistny
Opis: Rośliny są zwykle żółtawo-brązowe, rzadko pojawiają się rośliny czysto zielone. Gałązki są skupione w kępki po cztery lub pięć, zwykle wystają 2 lub 3 z nich.

Występowanie: Kolonizuje oligo- do mezotroficzne, średnio-kwaśne torfowiska i mokradła. Typowymi mchami towarzyszącymi są Sphagnum fimbriatum lub delikatny Sphagnum fallax, Sphagnum magellanicum lub czerwonawy Sphagnum russowii lub Sphagnum teres.

Uwaga: Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową


gm. Kołobrzeg: Torfowisko wysokie Dźwirzyno (oddz. 210, 211) (Ziarnek 2014)