Wstecz

Siedliska przyrodnicze wymagające ochrony

*91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe


Jeden z bogatszych florystycznie zespołów z dominującym w drzewostanie wiązem pospolitym. Gatunek charakterystyczny: fiołek wonny a także fiołek kosmaty, pierwiosnek lekarski, ciemiężyk bladokwiatowy, dzwonek brzoskwiniolistny i czosnek zielonawy.