Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Anasimyia contracta (Claussen & Torp, 1980)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: bzygowate - Syrphidae

Anasimyia contracta
Morfologia: Długość 7-10,5 mm. Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Wierzch tułowia z jasniejszymi od tła pionowymi pasami. Odwłok smuklejszy u samca; tergit 2 o przewężonych w przedniej części bocznych krawędziach. 3 człon czułków pomarańczowy.

Biologia: Czas lotu: maj - czerwiec i sierpień - wrzesień. Pokarm: postaci dorosłe odwiedzają kwiaty roślin baldaszkowych, najchętniej białych. Poza tym różne kwiaty strefy przybrzeżnej, np. kosaćce. Larwy żerują w zanurzonych w wodzie martwych fragmentach roślin, głównie w łodygach pałki wodnej.

Występowanie: Bogate w roślinność brzegi różnych zbiorników wodnych: stawów, rozlewisk torfowiskowych, rowów melioracyjnych. Bagna. Niezbyt liczny.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - stawy