Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Bembidion articulatum (Panzer, 1796)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Bembidion articulatum
Morfologia: Długość ciała 2,9 do 3,9 mm. Czułki z co najmniej 3 jasnymi segmentami przy podstawie, większość czwartego również zwykle jasna. Pronotum z wzdłużną środkową bruzdą, mocno zwężony do podstawy.

Biologia: Występuje w pobliżu stojących lub wolno płynących wód, unika czystego piasku, spotykany zwłaszcza na wilgotnych, gliniastych glebach.

Występowanie: Pospolity.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 3b
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solnisko (O. Aleksandrowicz, 29.VII.2006)