Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Biesek murzynek - Odezia atrata (Linnaeus, 1758)

Rząd: motyle - Lepidoptera
Rodzina: miernikowcowate - Geometridae

Biesek murzynek
Morfologia: Rozpiętość skrzydeł 23-29 mm. Skrzydła całkowicie czarne za wyjątkiem białych wierzchołków przedniej pary; często z metalicznym połyskiem. Gąsienica zielona z ciemnymi liniami na grzbietowej stronie ciała

Biologia: Czas lotu: maj - lipiec. Aktywny w ciągu nocy, ale i za dnia. Pokarm: nektar. Gąsienice żerują na selerowatych, zwłaszcza na świerząbkach i na trybuli leśnej.

Występowanie: Wilgotne łąki, skraje lasów, brzegi zbiorników wodnych, polany, zręby; preferuje tereny wilgotne i chłodne. Ogólnie rzadki, choć w zasięgu występowania zwykle liczny.


gm. Kołobrzeg: Łąki na W od Grzybowa