Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Borecznik podobny - Diprion similis (Hartig 1834)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: borecznikowate - Diprionidae

Borecznik podobny
Borecznik podobny
Morfologia: Długość ciała samca 7 do 9 mm, samicy 7,5 do 10 mm. Jest bardzo podobny do borecznika sosnowego... stąd nazwa! Jednak larwy tych gatunków różnią się zasadniczo kolorami. Nowo wyklute larwy mają długość 2,5 mm, a w pełni rozwinięte od 18 do 28 mm. Larwa samca i samicy przechodzą odpowiednio pięć i sześć wylinek larwalnych. Ciało L1 do L3 larwalne jest jednorodne żółto-zielone, z czarnymi piersiowej nogami. L4 stadium ma nakrapiany wzór koloru podobnego do dojrzałych larw.

Biologia: Larwa żeruje na sośnie podobnie jak borecznik sosnowy. Imago pojawiają się od kwietnia do jesieni (przy ładnej pogodzie mogą pozostać aktywne nawet dłużej). Preferuje sosny 5-cio igielne ale żeruje także na innych. Samica składa jaja seryjnie w szczeliny wycięte w krawędzi dojrzałych igieł i pokryte są pianką, do 10 sztuk na igle. Larwy żerują w grupie, ale rozprzestrzeniają się wraz z wiekiem. Kokony buduje wśród igliwia, przepoczwarczenie następuje z początkiem lipca. Na początku sierpnia wylęga się błonkówka, która składa jaja dla drugiej generacji. Kokony drugiej generacji przędzie we wrześniu w ściółce pod drzewami. Okres zimy spędza w stanie poczwarki do wiosny a nawet dłużej, niekiedy nawet pozostaje w diapauzie od 1 do 3 lat.

Występowanie: Pospolity w lasach sosnowych.

Uwaga: Jest poważnym szkodnikiem lasów sosnowych, jednak nie powoduje obumierania drzew ale poważnie je osłabia. Szkody powoduje zwłaszcza wśród młodych drzew, szczególnie w szkółkach i młodnikach. Ogniska masowego pojawu występują sporadycznie.


gm. Kołobrzeg: Błotnica: lasy sosnowe