Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Bycznik - Typhoeus typhoeus (L.)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: żukowate - Scarabaeidae

Bycznik - samiec
Bycznik - samica
Morfologia: Długość 15-24 mm. Ciało czarne, błyszczące. Na przedpleczu u samca występują trzy rogi, dwa długie umieszczone przed przednimi kątami, skierowane do przodu, trzeci krótszy, pionowy na środku przedplecza. U samicy na przedpleczu brak rogów.

Biologia: Pojawia się wczesną wiosną. Zamieszkuje głównie otwarte tereny piaszczyste, gdzie buduje norki o średnicy ok. 14 mm i sięgające nawet do 1,5 m głębokości, zakończone gniazdem. Imagines są aktywne od jesieni do wiosny. Czas życia jednego pokolenia wynosi 2 lata, a chrząszcze rozmnażają się tylko raz w życiu. Samiec i samica współdziałają ze sobą, przebywając razem w okresie rozrodczym, m.in. transportują odchody królika lub jeleniowatych do swoich jamek i nor, przy czym samiec transportuje je na powierzchni gleby, zaś samica wewnątrz norki. W bocznych chodnikach umieszcza kulki nawozu będące pożywieniem ich larw. Spotykany często w pobliżu nor dzikich królików, których odchody służą mu za pokarm. Żeruje również w ekskrementach jeleni, saren i owiec, rzadziej krów i koni.

Występowanie: Preferuje świetliste lasy, a w szczególności bory i wrzosowiska oraz płaty rzadkich mchów i porostów. W Polsce w zachodniej części kraju (głównie dawne dane), nieliczny, znany z izolowanych stanowisk. Gatunek atlantycki dochodzący na wschodzie do linii Wisły.

Uwaga: Do 2001 roku podlegał ochronie gatunkowej.

Czerwona lista owadów; kategoria NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 28a


gm. Kołobrzeg: Las sosnowy N od Charzyna; las k/Starego Miasta (2.11.2010, 23.02.2016)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las (26.06.2016)