Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Chruścik zmienny - Trichostegia minor (J. Curtis, 1834)

Rząd: włoskoskrzydłe - Trichoptera
Rodzina: Phryganeidae

Chruścik zmienny
Morfologia: Długość 9-12 mm. Cechą charakterystyczną postaci dorosłych są włoski na skrzydłach, stąd nazwa rzędu. Zewnętrznie podobne do motyli.

Biologia: Larwy budują przenośne domki, zbudowane ze spiralnie ułożonych części roślinnych. Nazywane chruścikami.

Występowanie: Gatunek typowy dla okresowych, śródleśnych małych zbiorników wodnych, spotykany także w nizinnych, śródleśnych strumieniach o wolnym nurcie.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - stawy