Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: bzygowate - Syrphidae

Chrysogaster solstitialis
Morfologia: Długość 6,5 - 8 mm. Ciało czarne. Oczy czerwone, duże, u samca stykające się. Skrzydła zaciemnione.

Biologia: Czas lotu: maj - wrzesień. Pokarm: nektar, pyłek. Często gromadnie obsiaduje baldachy.

Występowanie: Skraje lasów, łąki, baldachowiska, doliny rzeczne. Związany z terenami wilgotnymi, podmokłymi. Lokalnie bardzo liczny.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b