Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Ćwik - Dolerus spp

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pilarzowate - Tenthredinidae

Ćwik
Morfologia: Wielkość 8-11 mm. Wiele gatunków ćwików jest całkowicie czarnych, z przyciemnionymi skrzydłami o wyraźnym, czarnym użyłkowaniu. Ich rozróżnienie możliwe jest wyłącznie przez specjalistów.

Biologia: Czas lotu: marzec - lipiec. Pokarm: nektar, pyłek. Larwy żerują na trawach.

Występowanie: Łąki, polany, ugory, zarośla, tereny ruderalne; wczesną wiosną chętnie wygrzewają się na elewacjach, murkach, płotach.


gm. Kołobrzeg: Błotnica