Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dyschirius salinus (Schaum, 1843)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biegaczowate - Carabidae

Dyschirius salinus
Morfologia: Długość ciała 3,8-4,9 mm.

Biologia: Gatunek halobiotyczny (wymagający dużego zasolenia środowiska). Zasiedla miejsca szlamiste, słabo porośnięte roślinnością. Larwy - aktywne drapieżniki, w poszukiwaniu ofiar wygrzebują wąskie tunele, jak też szybkimi ruchami przeszukują powierzchnię i zakamarki gruntu. Również imagines wygrzebują długie norki, które służą im także jako schronienie i miejsce do składania jaj. Okres rozrodu zaczyna się na wiosnę i trwa najdalej do sierpnia. Cały rozwój trwa dość krótko, bo najwyżej półtora miesiąca. W jesieni dorosłe chrząszcze odlatują na suchsze miejsca i tam zimują zagrzebane głęboko w piasek.

Występowanie: W zachodniej i północnej Europie żyje głównie nad brzegami morskimi, natomiast w środkowej i południowo-wschodniej na słonawiskach śródlądowych. Pewnymi stanowiskami w Polsce, opartymi na materiałach są: Kołobrzeg i Kotlina Jeleniogórska.

Czerwona lista owadów; kategoria EN - zagrożony

Literatura:
- Tadeusz Plewka - FRAGMENTA FAUNISTICA Tom XV 10.III.1970 "Środkowoeuropejskie gatunki z rodzaju Dyschirius BON. (Col., Carabidae) i ich rozmieszczenie w Polsce"
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solnisko (T.Plewka 1970)