Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Gałecznik czteroplamek - Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: biedronkowate - Coccinellidae

Drogoń
Morfologia: Długość ciała 3-5 mm. Ciało czarne i silnie błyszczące. Na pokrywach dwie pary pomarańczowych, nieregularnych plamek.

Biologia: Czas lotu: od wiosny do jesieni. Pokarm: mszyce i czerwce. Zimuje w ściółce, wśród mchów, pod opadłym listowiem i igliwiem oraz pod odstającą korą, gdzie niekiedy tworzy duże skupiska.

Występowanie: Głównie lasy iglaste, rzadziej zasiedla tereny z drzewami i krzewami liściastymi. Pospolity.


gm. Kołobrzeg: Obroty: skraj lasu na W od wsi