Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Gniłun - Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: bzygowate - Syrphidae

Gniłun
Morfologia: Długość ciała 14-18 mm. Twarz pozbawiona czarnej pręgi. Tylne golenie żółte u nasady w 1/3. Żółte plamy na tergitach nie stykają się. Tylne krawędzie wszystkich tergitów czarne. Przepaski na tergicie 4 zwykle bardziej wygięte u samca.

Biologia: Pokarm: nektar, pyłek. Larwy filtrują wodę z zawiesiny. Czas lotu: kwiecień - październik.

Występowanie: Pospolity i liczny. Łąki, parki, ogrody, torowiska, skraje lasów, tereny ruderalne. Preferuje tereny wilgotne.


Kołobrzeg: Łąka nad Parsętą k/Zieleniewa