Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Grabarz - Nicrophorus sepultor (Charpentier, 1825)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: omarlicowate - Silphidae

Grabarz
Morfologia: Długość ciała 14-20 mm. Przedplecze całkowicie nagie, w przedniej części podgięć pokryw występuje czarna plama połączona z ich tłem. Trzy końcowe buławki czułków pomarańczowoczerwone, pierwszy czarny.

Biologia: Jest chrząszczem padlinożernym.

Występowanie: W Polsce stosunkowo rzadko notowany, przeważnie z nielicznych rozproszonych stanowisk. Występuje na martwych zwierzętach i pod ekskrementami.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 25
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solne Bagno (30. VIII. 2010 -15. XI. 2010, Ł. Łazarski)