Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Grzebacz musznik - Crabro cribrarius (Linnaeus,1758)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: grzebaczowate - Crabronidae

Grzebacz musznik
Grzebacz musznik
Morfologia: Długość 9-17 mm. Skrzydła z pojedynczą komórką kubitalną Cu, co jest cechą diagnostyczną rodzaju. Ciało czarne z żółtymi akcentami na tułowiu. Przepaski na odwłoku częściowo przerwane (tergit 2 i 3), u samicy szersze. U samca golenie przednich nóg mocno, tarczowato rozszerzone o kolorze charakterystycznym - jasnoniebieskie z białymi kropkami i porcelanowym połyskiem.

Biologia: Czas lotu: czerwiec - wrzesień. Pokarm: nektar. Larwy żywią się sparaliżowanymi muchówkami średniej wielkości. Gniazda budują w ziemi, bądź w martwym drewnie, w tym w stojących uschniętych drzewach.

Biologia: Ciepłe tereny otwarte, skraje lasów, łąki, przydroża, piaskownie. Najpospolitszy z 6 krajowych gatunków rodzaju.gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - obok st. kol. Podczele