Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Gymnosoma rotundatum (LINNAEUS, 1758)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: rączycowate - Tachinidae

Gymnosoma rotundatum
Morfologia: Długość ciała 6-7,5 mm. Ciało słabo pokryte cienkimi, ciemnymi włoskami. Tułów czarny lub żółtawy. Odwłok niemal kulisty, zwykle pomarańczowy z 3 czarnymi plamami na tergitach, które u samców są na ogół małe i kuliste, u samic większe, o nieregularnym kształcie; czasem plamki mogą się szeroko rozlewać, w wyniku czego odwłok staje się niemal całkowicie czarny. Zatarczka wyraźna i wypukła. Oczy u obu płci dychoptyczne (rozdzielone).

Biologia: Czas występowania: od maja do września; imago odżywia się nektarem i pyłkiem kwiatów. Larwy są parazytoidami pluskwiaków z rodziny tarczówkowatych, np. zieleniaków odorków i Halyomorpha halys, z rodziny zażartkowatych (Nabidae), czy wtyków straszyków. Samice składają jaja na pluskwiakach. Wylęgające się larwy pasożytują w ciele pluskwiaków. Gdy są gotowe do przepoczwarzenia, opuszczają swego gospodarza (nie pozbawiając go życia) i przeobrażają się w glebie.

Występowanie: Łąki, ogrody, przydroża, skraje lasów, polany, parki. Często też na suchych, otwartych terenach.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b