Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: Helophoridae

Helophorus aquaticus
Morfologia: Długość ciała 5 mm.

Biologia: Występuje w różnego rodzaju wodach, głównie stojących, rzadziej spotykany w wodach wolno płynących. Są roślinożercami, żywią się gnijącymi roślinami i nitkowatymi algami. Larwy żyją w błocie i żywią się małymi owadami. Zimuje jako imago, czasami jako larwa. Imagines pojawiają się w marcu i składają jaja w kwietniu i maju. Składanie jaj odbywa się w kokonie z jedwabnych nici. Kokon składa się z torby i wąskiego przedłużenia, które przypomina ostrze liścia trawy i wystaje nad workiem jak maszt lub komin. Gdy kokon zostaje pokryty osadem szlamu lub gdy wzrost poziomu wody uniemożliwiają dopływ tlenu przez tkaninę worka, tlen jest dostarczany przez komin. Nowo wyklute zwierzęta pojawiają się od połowy czerwca.

Występowanie: Jeden z najpospolitszych w Polsce spośród przedstawicieli całej rodziny.

Literatura:
- Czesław Greń: Nowe stanowiska przedstawicieli rodziny Helophoridae (Coleoptera) w Polsce wraz z krytyczną listą krajowych gatunków - ROCZNIK MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU, PRZYRODA, Bytom, 21.08.2017
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solniska k. Budzistowa (29.09.2015, Cz. Greń)