Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Helophorus minutus (Fabricius, 1775)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: Helophoridae

Helophorus minutus
Morfologia: Długość ciała 2,4-3,8 mm. Bardzo zmienny pod względem ubarwienia ciała, rozmiarów i intensywności granulacji przedplecza.

Biologia:

Występowanie: W Polsce dawniej uznawany za rzadki, jednak w świetle danych z ostatnich lat wynika, iż jest to jeden z najpospolitszych i jednocześnie najliczniejszych gatunków rodziny.

Literatura:
- Czesław Greń: Nowe stanowiska przedstawicieli rodziny Helophoridae (Coleoptera) w Polsce wraz z krytyczną listą krajowych gatunków - ROCZNIK MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU, PRZYRODA, Bytom, 21.08.2017
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Solniska k. Budzistowa, (29.09.2015, Cz. Greń)
gm. Kołobrzeg: Grzybowo (plaża, 25.09.2015 Cz. Greń); solniska k. Budzistowa, (29.09.2015, Cz. Greń)