Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Heterocerus marginatus (Fabricius, 1782)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: różnorożkowate - Heteroceridae

Heterocerus marginatus
Morfologia: Długość 3,5 - 4,2 mm. Powierzchnia ciała owłosiona.

Biologia: Zarówno larwy, jak i imagines należą do grupy ekologicznej organizmów litoralnych (zamieszkujących wszelkiego rodzaju brzegi wód). Spędzają większość czasu w tunelach drążonych w wilgotnej glebie czy mule w bezpośredniej bliskości wody. Odżywiają się glonami, planktonem i szczątkami organicznymi.

Występowanie: W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany, znany z nielicznych, rozproszonych stanowisk tylko w siedmiu krainach. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie. Odbywa rozwój w piaszczysto-szlamistej glebie na pobrzeżach wód. Postacie dorosłe są poławiane w pobliżu miejsc lęgowych, przeważnie w maju i w czerwcu.

Literatura:
- Wiad. entomol. 25 (2): 79-87 Poznań 2006 - Nowe stanowiska różnorożkowatych (Coleoptera: Heteroceridae) w Polsce
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


Kołobrzeg: Na brzegu rz. Parsęty przy wysiękach słonych wód (R.Ruta 9 VIII 2005)