Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Jeśniak czarny - Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Jeśniak czarny
Jeśniak czarny
Morfologia: Chrząszcz długości 4,5-6 mm. Smolistobrunatny, ciało niewyraźnie oszczecone. Nasada przedplecza pośrodku kątowato wyciągnięta ku tyłowi.

Biologia: Głównym żywicielem jest jesion, sporadycznie spotykany na dębie, lipie, klonie, orzechu i bzie lilaku. Opada głównie starsze drzewa, gdzie żeruje na pniach pod grubszą korą, rzadziej na gałęziach. Chodnik macierzysty poprzeczny, długości 5-8 cm, przebiega głównie w korze, chodniki larwalne o długości do 30 cm; nieraz silnie poplątane; komory poczwarkowe w korze. Po wylęgu młode chrząszcze prowadzą żer uzupełniający w szyi korzeniowej starszych jesionów, gdzie w grubej korze wygryzają krótkie chodniki, w których zimują.

Występowanie: Zamieszkuje tereny nizinne i górzyste po górną granicę występowania jesiona.

Uwaga: Jest szkodnikiem wtórnym jesionów.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 99


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las