Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kartonówka zwyczajna - Lasius fuliginosus

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: mrówkowate - Formicidae

Kartonówka zwyczajna
Kartonówka zwyczajna
Morfologia: Robotnice mierzą około 4 mm, królowa natomiast około 6 mm. Łatwa do rozpoznania ze względu na to, że jest smoliście czarna i połyskliwa, a nogi mają lekko żółty odcień. Głowa wielka, na tylnej krawędzi głęboko wcięta ( wcięcie potyliczne ).

Biologia: Buduje gniazda w starych drzewach lub pniach starych drzew. Nazwa kartonówka pochodzi od sposobu budowy gniazda, które zbudowane jest z wielu komór rozdzielonych kartonowatą cienką ścianką wytworzoną z rozdrobionego przez mrówki drewna i śliny. Królowe tych mrówek zakładają kolonie poprzez czasowe pasożytnictwo na innym gatunku mrówek - podziemnicy cieniolubnej (Lasius umbratus). Kartonówka żywi się spadzią produkowaną przez mszyce, jak również pokarmem wysokobiałkowym - owadami, lub padliną. Istnieją również przypuszczenia o możliwości odżywiania się gatunkiem grzyba, który powstaje w gniazdach i jest nawożony przeżutym drewnem

Występowanie: Pospolicie występuje w Polsce.


gm. Kołobrzeg: Las koło Starego Miasta