Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Koczownica - Nomada alboguttata (Herrich-Schäffer,1839)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae

Koczownica - Nomada alboguttata
Morfologia: Długość 6-12 mm. Grupa gatunkowa alboguttata charakteryzuje się czerwoną ornamentacją tułowia ( bez żółtych akcentów ) i zawsze czerwonym u samic scutellum; u samców ta czerwień bywa zwykle słabiej dostrzegalna. Odwłok czerwony, z żółtymi lub białożółtymi plamami na bokach 2 i 3 tergitu; plamy na T3 są mniejsze od plam na T2. U niektórych gatunków plamy na tergitach 2-5 są na tyle duże, ze tworzą przerwane zwykle po środku przepaski odwłokowe.

Biologia: Czas lotu: kwiecień - sierpień. Pokarm: nektar. Larwy zabijają larwy gospodarza, którym zwykle jest jakiś gatunek pszczolinki Andrena i pożerają przygotowane w gnieździe zapasy.

Występowanie: Lasy, parki, ogrody, łąki, polany, przydroża, kwietne tereny otwarte.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b