Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Krasanka natrawka - Cercopis vulnerata (Illiger, 1807)

Rząd: pluskwiaki - Hemiptera
Rodzina: pienikowate - Cercopidae

Krasanka przepaskówka
Morfologia: Osiąga do 10 mm długości. Smoliście czarne pokrywy zdobione czerwonymi plamami, z których ostatnia para tworzy silnie wygiętą, równoległą do tylnej krawędzi pokryw przepaskę zewnętrzną.

Biologia: Pokarm: soki roślinne. Larwy żerują pod ziemią, na korzeniach, chronione przez piankowatą osłonkę. Czas lotu: maj - sierpień. Dorosłe potrafią wykonywać sprawnie skok w przypadku zagrożenia.

Występowanie: Występuje na łąkach, skrajach lasów oraz w ogrodach pomiędzy kwietniem a sierpniem. Występuje w górach i obszarach podgórskich Europy środkowej i zachodniej, nadto w Anglii, Szkocji, Norwegii, Włoszech, Mołdawii, środkowej i południowej Rosji i w Jugosławii. Obserwowane pojedyncze osobniki na niżu prawdopodobnie zostały przeniesione przez wiatr z obszarów górskich.

Uwaga: Bardzo do niej podobna jest krasanka przepaskówka (Cercopis sanguinolenta). Dokładne oznaczenie tych krasanek należy pozostawić specjalistom. Jednak miejsce znalezienia którejś z nich daje już pierwszą wskazówkę dotyczącą jej przynależności gatunkowej, bowiem oba te gatunki nie występują w tym samym biotopie. I tak, krasanka natrawka żyje na pogórzu i w średnich położeniach górskich, gdzie preferuje kwaśne gleby, natomiast krasanka przepaskówka na nizinach.


gm. Kołobrzeg: Łąki i zarośla na W od Obrotów; Błotnica: teren dawnego poligonu