Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kusak cezarek - Staphylinus caesareus (Cederhjelm, 1798)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: kusakowate - Staphylinidae

Kusak cezarek
Morfologia: Długość ciała ok. 21 mm. Odnóża oraz pokrywy czerwonobrunatne. Ciało wydłużone. Ma znacznie skrócone pokrywy, pod którymi spoczywają skrzydła, z których pierwsze są mocno skrócone, tylne zaś skórzaste i pofałdowane. Segmenty odwłoka z jasnymi plamkami po bokach.

Biologia: Jest gatunkiem wybitnie termofilnym. Występuje na terenach otwartych: na polach i łąkach, w lasach na jego pobrzeżach, drogach i przesiekach, przeważnie pod rozkładającymi się szczątkami roślinnymi, ekskrementami i na padlinie.

Występowanie: Niezbyt pospolity.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 24e


gm. Kołobrzeg: Bezpraw