Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Mącznik młynarek - Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: czarnuchowate - Tenebrionidae

Mącznik młynarek
Morfologia: Osiąga długość 12-20 mm, larwa - 30 mm.

Biologia: Owad dorosły żyje około miesiąca, jego długość życia, podobnie jak i larwy, zależy od temperatury - im wyższa, tym larwa szybciej rośnie, a imago żyje krócej. Stadium poczwarki trwa od 6 do 30 dni – również jest to uwarunkowane temperaturą.
Występuje głównie w osiedlach ludzkich, gdzie żeruje, niekiedy gromadnie, na starych zapasach mąki, otrąb, chleba i innych przetworów zbożowych. Rzadziej spotykany w siedliskach naturalnych, przeważnie w murszu i pod odstającą korą starych drzew liściastych gdzie postacie dojrzałe i larwy odżywiają się zmurszałym, przegrzybiałym drewnem, mączką drzewną powstałą z żeru larw różnych owadów drewnożernych i próchnożernych oraz ich ekskrementami i martwymi osobnikami.

Występowanie: Gatunek kosmopolityczny, zasiedlający całą Europę, przy czym w jej części północnej notowany tylko jako synantrop. Mączniki hodowane są jako pokarm na potrzeby terrarystyki i wędkarstwa jako przynęta.

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
- Mapa Bioróżnorodności Baza Danych - http://baza.biomap.pl/pl/db


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las (H. Jaczewska, 4.IX.1956)