Wstecz

[  Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: śniadkowate - Melandryidae

Melandrya caraboides
Morfologia: Ciało wydłużone, długości 10 do 16 mm. od ciemnobrązowego do czarnego, nieco błyszczące. Pokrywy metalicznie czarne z silnym niebieskim połyskiem. Przedplecze najszersze u podstawy.

Biologia: Larwy żerują w rozkładającym się drewnie, o znacznej jeszcze twardości, pni i pniaków drzew liściastych. Preferują wilgotne stanowiska. Chrząszcze ukazują się w maju i spotykane są do lipca. Loty chrząszczy obserwowano w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Występowanie: W Polsce stosunkowo rzadko notowany, przy tym większość danych o rozmieszczeniu opiera się na znaleziskach z ubiegłego stulecia. Zasiedla tereny nizinne i niższe położenia górskie.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b